Wednesday, January 31, 2007

Hindi Parusa

"Ang tigas talaga ng ulo mo!" sigaw ni Tatay, sabay hagupit ng unan sa katawan ko. Dahil sa lakas ng hampas, sumabog ang kapok. Si Nanay naman ang nagalit dahil kasunod nito ay ang pagsumpung ng kanyang hika gawa ng pagkalat ng kapok sa hangin.

Malinaw pa rin sa alaala ko na sa tuwing ako ay magkakasala at sumusuway sa mga "batas" ni Tatay, laging ganoon ang nangyayari. Hindi sinturon o dos-por-dos ang panghagupit niya sa akin kundi unan. Malambot kasi! Ayaw din ni Tatay na masaktan ako pero si Nanay ang mas lalong galit kasi nauubos ang aming mga unan.

Si Tatay talaga - namamalo nga pero ang lambot naman nang ginagamit. Todo naman ang atungal ko kahit hindi masakit.

Ang ating Diyos Ama ay ganoon din - namamalo - hindi para magparusa kundi upang ituwid ang Kanyang mga anak na minamahal upang hindi mapalayo sa Kanya.

Katulad ko, bagama't nabilanggo ako, di ko ito itinuring na mabigat na parusa, sapagkat ito ang naging daan upang ako ay magbalik-loob at maglingkod kay Hesus! Beth C.

Pagninilay: Sinasabi ng Diyos: "Anak, nasasaktan ka ba 'pag pinapalo kita? Mahal na mahal kita at ayokong mawalay Ka sa akin."

O, Hesus, aking Manunubos, baluktot king gawain ay Iyong ituwid nang ako ay hindi na muling magkasala.

Tuesday, January 30, 2007

Bakit Nariyan Ka?

Isang hapon, tinipon ko ang aking mga lumang kopya ng Kerygma magasin para dalhin sa bookbinder. "Maganda itong ipamana sa mga pamangkin ko." sabi ko sa aking sarili.

Binalikan kong isa-isa ang lahat ng mga sinulat ko na nalathala sa loob ng pitong taon. Namangha ako at nagamit ng Panginoon. Marami sa mga nakapanayam ko ay kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Mga artista, sikat na tao, mga miyembro ng iba't-ibang Catholic community at di gaanong kilalang tao. Pero sinuman sila, lahat ay nagbibigay puri sa mga ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay.

Nakakamanghang isipin na nangungusap sa akin ang Diyos sa bawat panayam at kwentong isinulat ko.

Ito ang dahilan kung bakit nagsusulat pa rin ako hanggang ngayon. Kahit hindi naman ako ganoon kagaling magsulat, at mga pangkaraniwang salita lang ang ginagamit ko, at kahit may ibang manunulat na mas magaling kaysa sa akin, sigurado ako na dito pa rin ako tinatawag ng Panginoon. Mananatili ako rito hanggang tawagin Niya akong magsilbi sa ibang paraan. Tess VA.

Pagninilay: Inilagay ka ng Panginoon kung saan ka ngayon dahil may kailangan Siyang ipagawa sa iyo.

Ipakita Niyo sa akin ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon at bigyan N'yo ako ng lakas na magampanan ko ang aking misyon.

Monday, January 29, 2007

Sino Man Ako Sa Iyo

Dating nagtuturo ang kapatid ko sa isang batikang music school. Labing-siyam na taong gulang pa lang siya noong nag-umpisa siyang magturo ng piano at organ. Ang kanyang batang hitsura ang lubos na nakakaapekto sa pagtingin sa kanya bilang guro.

Minsan ay narinig niya ang isang nanay na nagtanong, "Guro ba talaga yan?" Pati ang tagapamahala ng eskwelahan ay duda sa kanyang kakayahan. Kakaunti ang mga estudyanteng ibinigay sa kanya, at ang iba ay inilipat nito sa ibang klase na hindi ipinagbibihay-alam sa kanya.

Pero nakasama ang kapatid ko sa isang matagalang seminar na pinamumunuan ng isang Haponesa. Sa apat ng buwan, bumilib sa kanyang huyas at talento ang Haponesa. Dahil dito, kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagiging isang magaling na guro sa musika. Ilan sa kanyang estudyante ay nagwagi na rin sa mga patimpalak, dahil sa pagtuturo ng aking kapatid.

Nabaligtad na nga ang kapalaran. Napatunayan ng aking kapatid ang kanyang kakayahan, at ngayon ay isa na siya sa mga pinakapopular at habilin na guro. Judith C.

Pagninilay: Kapag pinupuna ka, nawawalan ka ba ng loob, o lalong nagsusumikap?

Anuman ang sabihin ng iba Panginoon, nawa'y lagi kong alalahanin kung ano ako sa Iyong paningin.

Sunday, January 28, 2007

Bakit Ako Ipinanganak?

Second year college ako noong naging popular ang The Purpose of Driven Life ni Rick Warren. Ilang chapter pa lang ang nabasa ko at natupad na ng manunulat ang layunin niya. Tinatanong ko na ang sarili ko kung ano nga ba ang misyon ko sa buhay.

Sabi ng aklat, lahat tayo ay may layunin sa buhay. Isang natatanging misyon na kailangan nating gampanan. Naniniwala ako rito. Kaya lang, minsan, dahil sa dinami-dami ng ginagawa ko, hindi ko na naiisip ito. Madalas ay naiisip kong mabubuhay ako at mamamatay na hindi man lang makapag-iwan ng makabuluhang kontribusyon sa mundo. Kung ganoon, eh di parang walang silbi lang ang pagkapanganak ko, di ba?

Ngayon ay unti-unti nang ipinapakita ng Panginoon kung ano ang dapat kong magampanan. Maaring di ko pa masyadong maunawaan ito dahil sa aking kabataan, ngunit kung patuloy akong makikinig sa Kanyang tinig, alam kong magiging malinaw ang lahat sa akin. At sa Kanyang takdang panahon, makikita ko ang katuparan ng aking misyon sa buhay. Tina M.

Pagninilay: Naiinip ka bang malaman kung ano ang misyon Niya para sa Iyo? Makinig ka lang sa Kanya at sa sarili mo.

Ipakita Ninyo sa amin kung bakit Ninyo kami nilikha at kung bakit kami ipinanganak.

Saturday, January 27, 2007

Ang Tunay Kong Hilig

Isang araw, tinanong ako ng kaibigan ko. "Alam mo ba talaga kung saan ang "passion" mo?

Di ko siya masagot ng diretso. Marami akong pangarap at interasado ako sa maraming bagay. Sa paniwala ko, maraming talento ang naibigay sa akin ng Panginoon. Kahit na malapit na akong mag 50-anyos, tuloy pa rin ang pagsisikap kong mapalago ang aking sarili.

Kaya't pinag-isipan kong mabuti ang sagot sa tanong na ito. Ano nga ba talaga ang hilig mo, Tess?

Inumpisahan kong seryosohin ang buhay ispiritwal ko mga 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Nanalig lang ako na gagabayan ako ng Panginoon. Kaya naging manunulat ako. Nagturo rin ako kahit hindi ako sigurado na talagang gusto ko itong gawin, tapos naging tagapayo pa ako.

Teka, iyon na siguro ang "passion" ko. Handa aking sumunod kung saan Niya ako dalhin! Ang hilig ko ay ang manampalataya na unti-unti Niyang ipapakita sa akin kung ano ang plano Niya sa buhay ko. Tess VA.

Pagninilay: Ano ba ang hilig mo? ito ba ay nakatutulong na ilapit ka sa Panginoon o mas lalo kang napapalayo sa Kanya dahil dito?

Nawa'y matuklasan ko kung ano ang plano Ninyo para sa akin at ano ang mga nais kong gampanan para sa inyo.

Friday, January 26, 2007

Ang Ating Mga Timoteo

Si Boyet at si Vicky ay dalawa sa pinakamatalik kong kaibigan. Dati kaming magkakaopisina, pero kahit nagkanya-kanya na kami ng trabaho, ngakikita pa rin kami at mas nagkalapit pa.

Dalawang taon na ang nakakaraan nang magkasundo kaming magkita-kita ng regular para kumustahin at suportahan ang bawat isa. Lahat na aming mga pangarap, damdamin at pagpupunyagi ay maaari naming ipahayag. Kahit mga kasalanan namin ay pwede naming iladlad at di namin hinuhusgahan ang isa't isa. Sa ganitong paraan, nagiging totoo kami sa aming sarili at sa bawat isa. At dahil dito, mas nakikita namin kung kung paano namin maitutuwid ang aming mga sarili.

Sabi nila na tunay kang nakahanap ng yaman kung mayroon ka ng mabuting kaibigan. Sa buhay ko, doble ang yaman ko dahil hindi lang isang mabuting kaibigan ang nahanap ko kundi dalawa! Sila ang aking mga Timoteo.

Sa inyong buhay ispiritual, kailangan ninyo ang mga Timoteo. Sila ang makatutulong sa inyo na maging totoo at susuporta sa inyo sa mga mahahalagang desisyon na kailangan ninyong gawin. Roy M.

Pagninilay: Sino ang inyong mga pinakamatalik na kaibigan?

Salamat, Panginoon, para sa mga Timoteo ng buhay ko.

Thursday, January 25, 2007

Ebanghelyo Ng Buhay Mo

Sabi sa isang tulang nabasa ko (di ko kilala ang sumulat):

You are writing a gospel
A chapter every day
By deeds that you do
By words that you say
You are writing each day a gospel
Take care that the writing is true
For the only gospel that some would read
Is the gospel according to you.

Totoo nga ang sinasabi ng tula. Lahat tayo'y kasangkapan ng Diyos. Sa bawat kilos, salita at araw ng ating buhay, tinatawag tayong isabuhay ang Ebanghelyo. Ang mundo ay nangangako ng maginhawa at madaling pamumuhay. Subalit ang buhay-Kristiyano ay hindi madali. Ang kabaitan, pagpapatawad at lubos na pagmamahal ay maaring mahirap gawin kung ang pakay mo lang ay sumikat at makalamang. Sa araw-araw nating pamumuhay, isinusulat nating muli ang Ebanghelyo. Nawa'y naaayon ito sa Kanyang mga ipinangaral. Cotics C.

Pagninilay: Paano mo isinulat sa araw na ito ang ebanghelyo sa pamamagitan ng iyong mga aksyon at mga sinasabi?

Gamitin Niyo, Panginoon, ang buhay ko para maipaabot ang pag-ibig N'yo sa buong mundo. Sana makita nila Kayo sa buhay ko.

Wednesday, January 24, 2007

Hindi Nagbabago

Isang kliyente ang inaalok ko ng insurance. Sa aming pag-uusap, interesado na siyang kumuha sa akin, ngunit dahil kulang pa ang kanyang pambayad, tawagan ko na lang daw siya sa araw ng sweldo.

Subalit nang muli ko siyang tawagan, sinabi niya, "May ibang ahenteng tumawag sa akin, at nag-aalok ng tulad ng planong inaalok mo. Bakit sabi mo, kailangan ko pa ring magbayad ng premium pag na-withdraw ko na ang lahat ng dividendo? Di naman daw totoo yun. Mas gusto ko ang iniaalok nya."

Iniulat ko agad ito sa aming Policy Department, at binigyan nila ng sulat na nagpapatunay na totoo ang aking mga paliwanag. Pero ayaw pa ring maniwala ng kliyente, kaya hinayaan ko na lang siya na kumuha ng insurance dun sa isang ahente. Tutal ay iisang kumpanya naman kami.

katulad ng taong ito, minsan ay tinatanggihan din natin ang katotohanan, lalo pa't hindi ito sang-ayon sa ating kagustuhan. Masakit mang tanggapin, ang katotohanan pa rin ang pinakamainam piliin. Dahil hindi ito kailanman nagbabago. Judith C.

Pagninilay: Naniniguro ka ba na katotohanan lang ang sinasabi mo?

Kahit na ang pagsasabi ng katotohanan ay mahirap at maaaring maging sanhi ng pagkabigo, bigyan Ninyo ako ng lakas na isiwalat ito.

Tuesday, January 23, 2007

Ang Pinakamahusay

Mahirap sa akin ang sumunod sa magulang. Ako ang suwail sa aming pamilya. Laging nasa ibang bansa ang aking ama, kaya ang aking ina ang halos nagpalaki sa amin. Matigas ang ulo ko na sanay na sanay akong gawing kahit anong gusto ko.

Nung nakilala ko ang Diyos, naging suwail pa rin ako. Kapag hindi ka sanay makinig at sumunod sa boses ng ina na nakikita mo, lalo nang mahirap marinig at sumunod sa boses ng Diyos na hindi mo nakikita. Ang kaibahan lang mas makulit ang Diyos.

Lokong-loko ako sa kasintahan ko noon. Nangungusap sa akin ang Diyos, "Bakit ka ba nagtitiyaga sa latak kung kaya Ko naman ibigay sa iyo ang pinakamahusay?" Ilang taon akong kinukulit ng Diyos pero di ko talaga kayang makasunod. Lumipas ang 10 taon at sa wakas, isinuko ko sa Diyos. Nakipaghiwalay na ako sa kasintahan ko. 'Nun hapon na iyon, may kaibigan akong tumawag sa akin. Pagkalipas ng isang taon at kalahati, naging asawa ko ang kaibigang 'yun. Doon ko lang naintindihan kung anong ibig sabihin ng "kalooban ng Diyos" ng hinihintay lang pala niya, ang pagtalima natin sa Kanya. Ronna L.

Pagninilay: Kung kayang ibigay ng Diyos ang pinakamahusay para sa akin, bakit lagi nalang tayo nagtitiyaga sa tira-tira o sa latak?

Panginoon, gusto ko ng pinakamabuti at pinakamahusay. Kaya Ikaw ang pinili ko.

Monday, January 22, 2007

Mas Mahalaga Ba?

July 2, 2005. Araneta Coliseum. Oras na para sa Reuben Morgan/Hillsong concert ng FiSH magazine. Mahigit sa 10,000 tao ang dumalo para magpuri kay Hesus. Naghalo ang mga radikal na Katoliko at born-again sa isang pambihirang pagkakataon ng pagsasama at pagkakaisa.

Naalala ko pa nung college ako, may isang Protestante na pilit akong tinatanong king anong petsa ako naging "born again." Dahil hindi ko alam ang isasagot ko, binanggit ko na lang 'yung kabuwanan ng aking Life of the Spirit Seminar. Pero hindi siya kumbinsido sa sagot ko, kaya sinabi niyang sa tingin niya, hindi ako makakapasok sa langit! Hay naku!

Mabuti na lang at hindi na ako nakakatanggap ng ganyang klaseng mga tanong ngayon, bagama't madalas kong nakakasama ang mga Protestante sa larangan ng radyo at musika. Marami na ang nakakaunawa na ang pag-ibig na itinuro ni Kristo ang dapat nating sundin at bigyang halaga. Dahil sa kalaunan, ang isang sambahayang naglalaban-laban ay hindi mananatili.

Sa pamilya ninyo, nagkakaisa ba kayo? Jomar H.

Pagninilay: Gaano ba ka-importante ang pagkakaisa sa akin?

Turuan Ninyo ako, Panginoon, kung kailan ang tamang panahon para ipagtanggol ang aking pananampalataya at kung kailan mas mahalaga ang pagkakaisa.

Sunday, January 21, 2007

Espesyal Sa Diyos

Nung buntis ako sa ikalawang anak kong lalaki, nakita ng mga doktor na lumalaki ang ulo ng bata dahil sa tubig sa utak, isang kondisyon na tinatawag nilang "hydrocephalus." Sabi nila baka hindi ko malabas siya ng buhay. Kung sakali mang mabuhay, magiging parang gulay nalang siya habang buhay.

Nang naipanganak ko na siya, hindi ko man siya matingnan. Dahil sa laki ng ulo niya, nagmukha siyang galing ibang planeta. Walang masabi ang pamilya at mga kaibigan ko. Ano nga ba naman ang masasabi mo sa isang ina na nasa ganoong kalagayan? Ngunit nagpadala ng text ang kapatid ko na nagbigay ginhawa sa akin. Sinabi niya na napaka-espesyal ko siguro sa Diyos na pinili niya ako at pinagkatiwalaan na mag-alaga sa isa sa Kanyang mga espesyal na anak.

Ngayon nakikita ko na talagang napaka-espesyal ko sa Diyos. Nakatanggap ako ng grasya na di mararanasan ng ibang tao. Naranasan ko ang pagmamahal at presensiya ng Diyos na di ko kailanman ipagpapalit sa kahit anong kaligayahan sa mundo. Sabi nga nila, madaling makakita kapag maaraw. Ngunit, sa gabi ka lang maaaring makakita ng malayo. Ronna L.

Pagninilay: Nakikilala mo bang mas mabuti ang Diyos sa mga pagsubok sa buhay mo?

Panginoon, hayaan mong lumalim ang pagkakilala ko sa iyo sa gitna ng mga kahirapan ko sa buhay.

Saturday, January 20, 2007

Survivor O Savior

Namalagi siya sa isla ng ilang linggo, kumain ng kakaibang pagkain at pinagdaanan ang napakahirap ng mga pagsubok - para manalo ng $1 milyon. Siya ang Survivor.

Siya ay inaresto nang walang matibay na ebidensiya, pinahirapan, kinoronahan ng tinik, ipinako sa krus at pinatay - para sa ating kaligtasan. Siya ang Savior.

Pareho silang kinailangang lumaban para sa gantimpala. Para sa Survivor, ito ay upang magkamal ng materyal na kayamanan. Kaya kinailangan niyang makipagtunggali at ituring na kalaban ang lahat upang magwagi. Ang Savior naman ay gusto tayong iligtas sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Siya ay nanatiling mabait at mapagkumbaba at itinuring ang lahat, kahit na Kanyang mga taga-usig, nang may pagmamahal.

Kapwa silang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Pero para saan? Nais ng Survivor makamit ang lahat para sa kanyang sarili, habang ang Savior naman ay nangangakong magbigay ng katahimikan at kagalakan sa lahat ng susunod sa Kanyang mga yapak.

Sasama ka ba sa Savior, o magiging isang Surviror? Jane G.

Pagninilay: Si Hesus nga ay baliw sa pag-ibig Niya sa atin.

Salamat, Hesus, sa pagmamahal Mong baliw para sa mga makasalanang tulad ko.

Friday, January 19, 2007

Itinalagang Mga Lingkod

Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng aming parokya, hindi nagtalaga ang aming kura paroko ng mga miyembro ng parish pastoral council. Sa halip, hinayaan niya ang mga pinuno ng iba-t-ibang organisasyon ng simbahan na pumili sa kanila ng 15 tao na magiging kinatawan sa konseho.

Ang paghahalal ng mga "lingkod" ay naging kaugalian na ng simbahan sa maraming pagkakataon. Mga tao ang nagtatalaga subalit pinaniniwalaang ito ay sinang-ayunan ng Diyos.

Sabalit ang malinaw na ayon sa plano ng Diyos ay yung mga pinili mismo ni Hesus, tulad ni Hudas. Hindi Niya hinayaang mga tao lamang ang mamili at bomoto ng 12 disipulo! Alam Niya kung sino ang nararapat. Sinasabi ng Bibliya na ang "pagtatalaga" ay ibinigay sa ating lahat. Sabi ni Hesus, "Pinili ko kayo para humayo kayo at mamunga - at manatili ang inyong bunga."

Maliwanag, hindi lamang Niya itinalaga ang 12 disipulo para itaguyod ang Kanyang simbahan. Itinalaga Niya ang bawat isa sa atin. Hindi sa kagustuhan ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos, tayo ay tinawag upang "mamunga" para sa Kaharian! Mga kaibigan, tumalima tayo! Cristy G.

Pagninilay: Naniniwala ka bang ikaw ay ibinukod at pinili ng Panginoon?

Tinatanggap ko ang Inyong mga utos at nananalig sa Inyo para sa lakas na kailangan para gampanan ito.

Thursday, January 18, 2007

Anghel?

Siya ang pinangalanang Angel dahil sa guardian angel na si Michael, ngunit habang lumalaki siya, ay kabaligtaran siya ng kanyang pangalan. "Satanas" ang palihim na bansag sa kanya ng mga kaibigan niya dahil ay sikat bilang traydor, mang-aagaw ng kasintahan, mandaraya, sinungaling at suwail na anak.

Sa edad na 24, nagkasakit ang kanyang ina, naospital nang tatlong araw, at namatay. Natulala si Angel! Ang buo niyang akala na ang kanyang inang nagmahal sa kanya ng lubusan, nagtago ng kanyang mga kamalian, ay mabubuhay nang habang panahon.

Nakalulungkot isipin na kailangan pang mamatay ng kanyang nanay para itama ang kanyang mga naging kamalian. Kaya matapos ang 10 taong pagwawaldas ng kanyang buhay, siya ay nangumpisal, nagpa-counsel, nagsimula ng bagong buhay na malayo sa ipinamuhay niya noon.

Ngayon ay ipinahahayag niya sa lahat na ang kanyang nanay na nagmahal sa kanya nang lubusan ay namatay para sa kanya, upang siya ay mabuhay sa grasya. Sabi niya na sobra siyang mahal ng Diyos ay pinatawad siya, at binigyan siya ng panibagong buhay para isabuhay tulad ng isang tunay na anghel. Chelle G.

Pagninilay: Sino ang mga taong tumulong para hubugin ka?

Salamat, Ama, sa mga taong nagsakripisyo para sa akin at ako'y nahubog sa kanilang pagmamahal.

Wednesday, January 17, 2007

Asawa Ng Diyos

Hinati ko sa pitong araw ng linggo ang mga petisyon at intensiyon na dapat kong ipagdasal. Huwebes, ang mga pari, madre, misyonaryo at mga lingkod ng Panginoon.

Sa aking dasal ng pasalamat sa mga taong nag-alay ng kanilang buhay upang maglingkod sa Panginoon. Kabilang dito ang ilang matalik kong kaibigan: sina Sr. Guia at ang Sacro Costato Missionaries, Sr. Noella, isang Benedictine sister at si Bro. Bros, isang Heswita. Tinuro nila sa akin ang kahalagahan ng bokasyong banal, na ito ay handog sa Panginoon sa piling tao lang. ibinahagi din nila ang pagsisikap na manatiling tapat sa kanilang bokasyon, kung gaano kahalaga ang pananalig at dasal sa Diyos upang makamtan ang grasya na magawa ang kani-kanilang misyon sa buhay.

Ako'y sadyang pinagpala ng Diyos na magkaroon ng mga kaibigang nagsisilbing inspirasyon at magandang halimbawa para sa buhay ko. Halina't ipagdasal natin ang mga pari, madre at mga misyonaryo, na sila'y manatiling tapat sa Panginoon hanggang sa huling sandali. Dina P.

Pagninilay: Ipagdasal natin ngayon ang mga pari, madre at mga misyonaryong naglilingkod sa Inyo.

Hesus at Maria, basbasan natin ngayon ang mga pari, madre at misyonaryo. Bigyan Ninyo sila ng grasya na manatiling matapat sa Inyo.

Tuesday, January 16, 2007

Mas Higit Pa

Si Father Luis Sierra, ang kura paroko namin sa Binondo Parish, ay nagkaroon ng mga bisitang nakipag-debate laban sa pananampalatayang Katoliko. Alam nila ang Bibliya, at kadalasan literal ang pagpapaliwanag nila ng mga talata. Kaya tinanong sila ni Father, "Ano ang mas mahalaga, ako o ang Bibliya?" mabilis pa sa kisapmatang sinagot nila. "Ang Bibliya, siyempre."

Muli silang tinanong ni Father Sierra, "Para kanino ba namatay si Hesus, sa akin o sa Bibliya?" Tumahimik ang mga bisita. "Naniniwala akong namatay si Hesus si Kristo para sa akin kaya malamang mas mahalaga ako kesa sa anong aklat sa Bibliya."

Nang matapos ang kanilang usapan, nagpakumbaba ang mga bisita sa kanilang karanasan. Sinabi nila, "Kahit minsan sa ating talakayan ay hindi nagtaas ng boses o nawalan na pasensiya. Marami kaming natutunan sa inyo."

Ang Bibliya ang pinagmumulan ng ating kaalaman, kalakasan, inspirasyon at marami pang iba. Ngunit hindi ito dapat gamitin bilang sandata upang manglait o humatol sa iba. Sana ay matuto tayong magturo ng hindi lamang ayon sa ating kaalaman kundi sa ating halimbawa. Cecille L.

Pagninilay: Mas mahalaga ba sa iyo ang tao o ang mga bagay?

Gabayan Ninyo ako sa pagdala ko ng Mabuting Balita sa ibang tao.

Monday, January 15, 2007

Unawain Ang Kahinaan

"Hindi ko maintindihan kung bakit napakairesponsable ng mga estudyante ko! Ilang beses ko na silang sinabihan ng deadline. Nakakainis! Kanina umiiyak sila dahil talagang nagalit ako," kwento ng kaibigan kong guro sa high school. Nang magkaroon ako ng pagkakataong magsalita, tinanong ko siya, "Hindi ka ba nag-high school? Hindi mo ba naaalala kugn paano 'yon? Hindi ka ba nagkaroon ng kaklase na nagkaproblema sa kanyang pag-aaral o yung mga tipong hindi makasunod sa mga utos ng guro?"

Matapos mag-isip-isip, sinabi niya. "Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila kayang maging masipag na estudyanteng tulad ko. Dapat ay ganoon din ang pamantayan nila sa kanilang sarili."

Sasabihin ko sana sa kanyang subuking lumagay sa katayuan ng iba pero di ko na ginawa. Paano ko siya tuturuang lumagay sa nakaraang hindi naman niya naranasan?

Ang mga pinakamagaling na mga pinuno ay yung alam kung paano maging mahina, at marunong umunawa kung ang kanilang mga tagasunod ay nadarapa paminsan-minsan. Anna dG.

Pagninilay: Masyado ka bang mahigpit at pinahihirapan ang mga tao sa paligid mo?

Panginoon, nawa'y mas maging maunawain ako sa mga kahinaan ng ibang tao.

Sunday, January 14, 2007

Kailan Ka Nagsimula?

Noong bago pa lamang akong Kristiyano, hindi ako nagdadala ng payong. Aaminin ko, dahil ayokong may bitbit pag naglalakad. Pero maliban doon, natuklasan ko na kapag nagsimula ng umambon at nagdasal akong patigilin ito, humihinto nga! Ang galing! Mahal talaga ako ng Diyos!

Ngunit isang araw, hindi ito nangyari. Hindi ko alam kung bakit. (Siguro may isang bago ring Kristiyanong nagdasal na tumuloy ang ulan para mapuno ng tubig ang inuman ng kanyang alagang aso dahil nakalimutan nya itong lagyan.) Subali't natutunan ko na hindi ito nangangahulugan na hindi na ako mahal ng Diyos. Ibig lamang sabihin nito na handa na ako para sa mas malalim na mga leksiyon.

Kailangan kong matutunan na minahal Niya ako nung wala akong trabaho, at nung hindi bumenta ang concert na pinalabas namin. Kailangan kong matutunan na minahal Niya ako nung naman si Tatay. Kailangan kong matutunan na minahal Niya ako noong di ako nakakuha ng US visa. Kailangan kong matutunan at maniwala na Siya ang Diyos ng buhay ko kahit na anong mangyari. Victoria L.

Pagninilay: Madali ka bang mawalan ng pag-asa kapag nabigo?

Sa aking paghihirap, ipaalala Ninyo na makakaya ko ang lahat dahil sa pag-ibig Ninyo.

Saturday, January 13, 2007

Kape Lang Naman

Kung meron akong pinagyayabang sa asawa ko, ito ang pagiging tapat sa kanya at sa aming sumpaan noong kami'y kinasal. Madalas ko sa kanyang sabihin, "Itaga mo sa bato, hindi ako mahuhulog pagdating diyan."

Nagtratrabaho ako noon sa isang klinika at mayroon akong naging kaibigan na doktor na malilimit magyaya na magkape. Naisip ko na dahil pareho kaming may asawa, hindi tamang lumalabas kami. Pero sabi ng asawa ko OK lang naman magkape kasama ang kaibigang lalaki. Kaya nagpatuloy ang coffee break namin at lalo pang naging madalas. Paglipas ng ilang buwan, nahalata ko na mas nag-aayos ako kapag alam kong magkakape ako kasama itong doktor na ito. Tinawag ng Panginoon ang aking pansin. Noong una, hindi ko Siya pinapansin. Ngunit pinaamin din Niya ako. Ang tinatawag ko na inosenteng relasyon ay paglalandi na para sa Kanya. Hindi man ako nangangalunya, pero sa aking kalooban, nangangaliwa na ako!

Humingi ako ng patawad sa Diyos at sa aking asawa at tinigil ko na ang pagkakape kasama ang doktor na iyon.

Hindi naman talaga ko mahilig sa kape eh! Ronna L.

Pagninilay: Tutulungan lang tayo ng Panginoon kung kailangan natin Siya.

Panginoon, buksan Ninyo ang aking mga mata sa aking kasalanan.

Friday, January 12, 2007

Manalig Ka Sa Akin

"Walk hand in hand with me
Through all eternity
Have faith believe in me
Give me your hand. God is our destiny
No greater love could be
Walk hand in hand with me
Love is a symphony of perfect harmony
When lovers such we, walk hand in hand
Be not afraid for I am with you all the while..."

Ito ang mga titik ng awiting "Walk Hand in Hand" na naging paborito noong araw. Ito ang kantang inawit sa kasal ng aking tiya noong 1967, na sinundan ng halos 40 taon, apat na anak, at dalawang apo. Ito rin ang inawit sa kasal ng kanyang bunsong anak na babae noong nakaraang taon.

Malinaw kung bakit ito ang paboritong awitin ng mga ikinakasal. Bukod sa magandang himig, ang bawat titik ay puspos ng kahulugan at lubos na nakapagpapagaan ng kalooban, katulad ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Henry Y.

Pagninilay: Sapat ba ang pananampalataya ko kay Hesus? Siya ba ang sentro ng aking pamilya?

Pagtibayin Niyo, Panginoon, ang aking pananampalataya sa Inyo para ako ay mabuhay at mamatay nang maligaya.

Thursday, January 11, 2007

Ngayon Dapat!

Minsan may isang babaeng palaboy ang natagpuang patay sa kanyang kutson sa tabing daan. Sa gulat ng mga pulis na kumuha sa kanyang bangkay, natagpuan nila na ang hinihigaan ng babae ay hindi kutson kundi mga dolyares. Siya ay literal na nakahiga sa pera habang naninirahan sa kahirapan. Siya ba ay nag-ipon para sa kinabukasan?

Naniniwala ako sa pagpaplano para sa hinaharap. Kaya naman nagtatabi ako ng pera buwan-buwan para sa aking pensiyon. Pero, sinisiguro ko rin na ang perang itinabi ko ay hindi nagpapahirap sa pamumuhay ko ngayon.

Ngayon. Iyan ang salitang laging binabalewala. Ang bukas ay laging kinatatakutan. Ang kahapon, laging binabalikan. Pero ang ating ngayon nating pag-uusapan. Kailangan nating pangalagaan ang mga pangangailangan natin ngayon. Dahil kung hindi, hindi natin mararating ang bukas. Kung mabubuhay tayo sa nakaraan, wala tayong pag-unlad. Ngayon ang pinakamahalaga. Kung hindi mo isasabuhay ng lubos ang ngayon, magpaalam ka sa iyong bukas. Victoria L.

Pagninilay: Pagtuunan mo ng panahon ang bawat araw. Iyon lang ang paraan na makararating ka sa kinabukasan.

Malanghap ko lang ang mga biyaya Ninyo sa araw na ito ay sapat na ito para malaman ko na may higit na darating pa bukas.

Wednesday, January 10, 2007

Nagawa Niya!

Naniniwala ako sa mga sugatang manggagamot. Napagdaanan ko na ang maraming "sugat." Mga nakakatromang karanasan, kaguluhan sa pamilya na umabot sa korte, mga trahedyang tulad ng pagkamatay ng aking panganay na kambal na anak, mga dusang dala ng aking pangangaliwa, matinding problema sa pera, malubhang sakit... at hindi pa ito lahat.

Iharap ninyo sa akin ang sinumang may mabigat na problema at maiintindihan ko siya dahil parang nakikinig lang ako sa sarili kong kwento. "Nanggaling na ako doon. Napagdaanan ko iyan." Kaya't sa halip na hatulan agad sila, umiiyak ako kasama nila. Niyayakap ko sila. Dahil nararamdaman ko rin ang sakit.

Ang aking mga paghihirap at pagdurusa ay balewala kumpara sa napagdaanan ni Hesus. Sinibukan Siya. Itinatwa. Ipinahiya. Ipinako... Samantalang Diyos Siya! Maari Niyang pigilan ang lahat ng mga ito pero hindi Niya ginawa. Bakit? Dahil gusto ka Niyang iligtas sa pamamagitan ng pagdanas ng sakit na napagdadaanan mo. Alam Niya. Nadaanan Niya na iyon.

Sabihin mo lahat sa Kanya. Maiintindihan ka Niya. Alvin B.

Pagninilay: Nakikita mo na ba ang mga pighati ng nakaraan ay nagiging biyaya dahil mas nakakatulong ka sa ibang tao ngayon?

Panginoon, alam N'yo lahat ng mga sakit ko. Pagalingin Ninyo ako para mas lalo Ninyo akong magamit na instrumento ng pagpapagaling.

Tuesday, January 9, 2007

Sanib

Hindi ako nahilig manood ng mga nakaktakot na palabas. Hindi ko gusto ang pakiramdam pagkatapos manood, na parang akong sinasaniban. Minsan, humiram ang asawa ko ng VCD ng The Exorcist ni Linda Blair. Kahit pa sa simula ay ipinakita kung paano ginawa ang pelikula (pati lahat ng "special effects," etc.). Nang pinanonood na namin ang pelikula, ang lahat ay parang naging totoo. Sobrang totoo, na pinatigil ko na yung pinanood namin dahil pakiramdam ko ay magsisimula na ring umikot ang aking ulo.

Naisip ko rin na ang "possession" ay hindi lang tumutukoy sa sinasapian ng demonyo. Halimbawa, maaari akong "ma-possess" ng materyal na bagay. Naaalala ko kung paano ako ka delikado sa dati kong trabaho na iniuuwi ko pa ito at hindi iniintindi ang kakainin ng aking pamilya. Gaano ko ba kagustong bumili ng mga bagong gamit para sa aking sarili - bags, sapatos, damit? Inaamin kong hinahangad ko pa rin ang ganitong mga bagay, ngunit sa awa ng Diyos, patuloy Niyang pinalalayas ang mga "demonyong" ito sa aking pang-araw-araw na buhay. Marissa E.

Pagninilay" Handa ka na bang itakwil ang mga materyal na bagay?

Turuan N'yo ako, na laging tandaan na ang lahat ng ito ay hindi pang-habangbuhay. Kailangan kong matutong maging masaya sa mga biyaya Ninyo.

Monday, January 8, 2007

Kaninong Ngiti?

Pagsunod na walang pasubali. Mahirap. Di kapansin-pansin. Subali't ito ang sumasagip sa mga sumusunod sa karapat-dapat.

Ang pagtalima ay tumitiim sa puso ng tao. Nililigalig ang kayabangan, ang bagay na naging sanhi ng kaguluhan sa ating mundo.

Hesus. Anak ng Diyos. Hari ng daigdig. Diyos ng mga diyos. Ang lumikha ng sanlibutan. Ang nakaluklok sa kaitaasan, na kahit langit ay di matarok ang kadakilaan. Inilublob sa tubig ng ilog, bininyagan ng isang marungis. Si Juan Bautista, na ni hindi marapat na magtanggal ng tali ng Kanyang sandalyas, ang nagbautismo sa Kanya. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos Ama.

Bakit ka tatanggi kung isang maganda at seksing babae ang mag-aayang sumiping sa iyo? Bakit ka magiging tapat kung ang lahat ay nangungutakot, maliban sa iyo? Bakit ka pa maghihintay at maniniwala na mayroong mas mabuti para sa iyo, kung parang napakabagal ng tugon ng Diyos? Bakit ka maniniwala sa pagmamahal ng Diyos kung ikaw ay may kanser na napapahirap sa iyong katawan? Dahil sabi ng Diyos.

At sapagkat ang ngiti Niya ay walang kapantay. Jon E.

Pagninilay: Kaninong ngiti ang gusto mong makita araw-araw?

Hinihintay namin ang araw na bigkasin Mo sa amin: "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan."

Sunday, January 7, 2007

Bituin Sa God's Biz

Nora Aunor. Vilma Santos. Sharon Cuneta. Maricel Soriano. Sila ang mga artistang bituin ng showbiz. Ngunit sa "God's biz," may mga bituin din ba? Mayroon din at kumikislap sila na may kakaibang liwanag. Wika ni San Pedro: "Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan" (Filipos 2:14-15).

Sila ang mga taong nagpapakita sa ating ng liwanag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig, kabaitan at paglilingkod.

Ngayong Linggo ng Epipanya, hayaan nating maghari si Hesus sa atin habang tinutularan natin ang mga bayani ng ating pananampalataya. At gaya ng mga pantas, nawa tayo ay magpasalamat, magpuri at mag-alay sa kanya ng ating buhay, manalangin, at magpakasakit. Magningning nawa tayo tulad ng mga bituin! Obet C.

Pagninilay: Gusto ko bang pang-showbiz star lang ako? O pang-God-biz star?

Ang totoo't ang liwanag, buhat sa 'yo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal... (Awit 43:3)

Saturday, January 6, 2007

Ang Tunay Na Big Brother

Pinoy Big Brother! Naging patok ito sa telebisyon. Mga "housemates" ay pumasok sa "Big Brother House" at nanatili roon sa loob ng 100 araw. Ang lahat ng kanilang salita, kilos at gawa ay sinusubaybayan ni "Kuya" at ng mga manonood. Humaharap sila sa iba't-ibang pagsubok para magwagi at higit sa lahat - mapasaya si "Kuya." Pumapasok sila sa "confession room" para ipahayag ang kanilang mga saloobin kay "Kuya" nang walang itinatago. Ang iba ay ibinoboto ng kanilang "housemates." ng mga manonood, at ni "Kuya" palabas ng "bahay."

Ang ating pagiging Kristiyano ay maikukumpara sa palabas na ito. Tulad nito, kailangan nating humarap sa mga pagsubok ng buhay para manalo ng gantimpala at - higit sa lahat - para mapasaya ang ating Big Brother na si Hesus. Pumapasok tayo sa "confession room" kng gusto nating makipagsundo sa Kanya; wala tayong maitatago. Ngunit hindi Niya tayo ibinoboto palabas ng bahay kahit ayaw na tayo ng lahat.

Sa bawat pagtatapos ng araw, tanungin natin ang ating sarili. "Napasaya ko ba ang Big Brother ko ngayong araw na ito?" Tina M.

Pagninilay: Sa taong ito, lagi ko nawang isa-isip na pinanonood ako ng aking Panginoon nang buong pagmamahal.

Panalangin: Tingnan Ninyo ako nang may pagmamahal at ako ay gagandang totoo.

Friday, January 5, 2007

Sigla Ng Pagmamahal

Si Dr. Catherine Hamlin ay isang Australyanong ob-gyne, na nagtayo ng libreng ospital na pang-pistula sa Ethiopia para sa mga kababaihang itinakwil ng lipunan. Itinakwil sila dahil sa masangsang na amoy na lumalabas sa kanilang katawan, sanhi ng patuloy na pagdaloy ng ihi at dumi sa kanilang pistula, na di nagsara makalipas ang ilang araw pagkapanganak ng walang doktor dahil sa lubhang mahirap na kondisyon.

Sa nakaraang 50 taon ng kanyang 80 taong gulang, isinasara niya ang mga pistula, pinakakain at binibigyan ng kagalingang pisikal at emosyonal, at pinauuwi na may bagong damit at pera ang mga kababaihang ito para makapagsimula muli. "Dumaraing sila sa amin na nakayuko at taglay ang dalawang bagay lamang: pag-asa at damit na may mantsa ng ihi," sabi ni Dr. Hamlin. "Gumagastos kami ng $450,000 bawat taon para pagalingin ang mga kababaihang ito, at nanlilimos kami. Ang tawag sa amin ng aking asawa ay propesyonal na pulubi." At sabay ngiti ni Dr. Hamlin.

May kislap sa kanyang mga mata. Siya ay nangungulubot na, matanda at payat ngunit ang sigla ng pagmamahal ay sumisibol pa rin sa kanya. Mayroon ka ba nito? Lallaine G.

Pagninilay: Ako ba ay kumikinang sa pagmamahal?

Panalangin: Gawin Niyo akong maging mas mapagmahal sa bagong taon na ito.

Thursday, January 4, 2007

Halika At Tingnan Mo

Nasubukan mo na bang magtanong ng direksiyon? Siguro. Minsan, nagtanong ako sa ilang tao kung paano pumunta sa isang lugar at nakakuha ako ng mga kakaibang sagot.

Ang iba ay sumagot sa pamamagitan ng marami ring tanong. para lang sabihin sa huli, "Sori, hindi ko alam e." May ilan namang gumamit ng sikat na tanda ng mga Pilipino na pagngunguso sa direksiyon. Mayroon naman nagbigay ng maling direksyon na hindi sinasadya. At mayroon ding iilan na hindi lamang basta itinuro ang lugar, kundi sinamahan pa ako sa aking pupuntahan.

Bakit? Dahil alam nila kung saan ako pupunta.

Ikaw ba ay naliligaw? Hinahanap mo ba ang daan patungo sa buhay?

Naghahanap ka ba ng kasagutan?

Ang sabi ni Hesus sa iyo, "Halika at tingnan mo." Hindi Niya itinuro ang daan. Dadalhin ka Niya doon. Sabi ni Hesus, "Halika at tingnan mo." Hindi ka Niya binibigyan ng direksiyon. Inaanyayahan ka Niyang maranasan mo Siya sa iyong buhay.

Sumama ka sa Kanya at makikita mo. Arun G.

Pagninilay: Turuan Ninyo akong mahanap ang tamang daan papunta sa Inyo.

Kung ikaw ay naliligaw, kanino ka hihingi ng direksyon?

Wednesday, January 3, 2007

Salamat Sa Kordero

Sa Lumang Tipan, nung nilipol ng Anghel ng Kamatayan ang mga panganay sa Ehipto. ang mga anak ng Israelita ay nakaligtas. Paano? Bawat pamilya ay kumuha ng tupa na walang kapintasan, pinatay at ipinahid ang dugo nito sa pinto ng kanilang mga bahay. Kapag nakita ng Anghel ng Kamatayan ang simbolong ito, nilalampasan nito ang bahay. Sa madaling salita, ang namatay na tupa ang pumalit sa panganay na anak, at sumagip sa buhay nito.

Tinatawag na Paskuwa ang araw na ito at ipinagdiriwang pa rin ng mga Hudyo hanggang sa ngayon.

Mahirap isiping si Hesus ay pahihirapan at ipapako sa krus. Pagkatapos magdiwang ng Pasko - ang pagdating ni Hesus bilang sanggol sa ating daigdig. Ngunit ito ang katotohanan ng talatang nakasulat sa Biblia.

Dahil sa ating kasalanan, nararapat tayong mamatay (Roma 6:23). Pero iniligtas tayo ni Hesus (Galacia 1:4). Tulad ng kordero sa Paskuwa na nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng mga Israelita, si Hesus, ang Kordero ng Diyos, ay iniligtas tayo sa tiyak na kamatayan. Dahil dito, dapat tayong magpasalamat ng buong-puso. Rissa S.

Pagninilay: "Ang sentro ng ating kaligtasan ay ang Krus ni Hesus at ang dahilan kung bakit napakadaling makamtan ito ay dahil napakalaki ng ibinuwis ng ating Panginoon." (Oswald Chambers)

Panalangin: Sa ating Diyos ng kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman! Amen!

Tuesday, January 2, 2007

Nasumpungan Ang Katotohanan

Merong yugto sa buhay ko na hinanap ko ang Panginoon, sumali ako sa isang Bible study na hindi Katoliko. Nilinaw ko rin kay pastor na mahal ko ang pagiging Katoliko at gusto ko lang matuto ng mas malalim tungkol sa Panginoon. Naintindihan naman ni pastor at nirespeto nya ako.

Lumalim ang pagkakilala ko sa Diyos at naging mas mataimtim ang aking panalangin. Minsan nakausap ko ang pastor ko, ang sabi nya, "Kung hahanapin mo ang katotohanan, aakayin ka nito palayo sa Simbahang Katoliko." Nabalisa ako. Humingi ako ng karunungan at gabay sa Panginoon upang malaman ko ang Katotohanan. Tapos, napanoon ko sa TV ang tungkol sa buhay ni Pope John Paul II. Napaiyak ako sa kabanalan niya at kung paano siya hinubog ng Panginoon upang maging Lingkod ng mga lingkod ng Diyos. Hinanap rin niya ang katotohanan at nasumpungan niya ito sa Simbahang Katoliko. At napagtanto kong nasumpungan ko na ang katotohanan.

Hinanap ko ang katotohanan at nauwi din ako sa Simbahang Katoliko. Ronna L.

Pagninilay: Nasa utak mo lang ba ang iyong pananampalataya o nasa iyong puso?

Panalangin: Panginoon, ibig kitang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.

Monday, January 1, 2007

Ikaw Ba Ay Mapagnilay-nilay Na Tao?

Sobra kong pinahahalagahan ang aking umaga.

Natutunan ko na kung gusto mong magtagumpay sa isang araw, kailangan mong pagtagumpayan ang iyong umaga.

Kaya naman gumigising ako ng mas maaga kaysa sa mga kasama ko sa bahay.

At sa kadiliman at katahimikan ng madaling-araw, ang naririnig ko lang ay ang lagitik ng tiklado ng aking computer habang sumusulat ako ng aking mga panalangin sa Diyos. Tila nararamdaman ko na dinadala ako sa ibang mundo.

Ganun ako manalangin. Natutunan kong dapat magdasal sa paraang mas madaling makakausap ang Diyos. Para sa akin, ito ay sa pagsulat ko ng mga liham sa Kanya.

At sa pamamagitan ng pagsulat ko, naisasagawa ko ang ginawa ni Maria. "Itinago niya ang lahat ng mga ito sa kanyang puso."

Kailangan kong gawin iyan: Magnilay-nilay. Mag-isip. At magpasalamat ng buong puso.

May isang matalinong tao na nagsabi, "Ang buhay na hindi pinagninilay-nilayan ay hindi dapat na ipinamumuhay." Bo S.

Pagninilay: Gumawa ka ng "blessing box." Isulat mo ang mga biyaya ng Panginoon sa maliliit na papel at itago mo sa "blessing box." Balik-balikan mo ito!

Panalangin: Turuan Nyo akong maalala ang lahat ng biyaya Ninyo para makita ko ang ginagawa Niyo sa buhay ko.